CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

IV PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS MUNICIPALS
|ACTUALITZAT| Estat d'execució dels projectes.

 

|ACTUALITZAT| Resultats de les votacions. 

L'Ajuntament de Sant Lluís ha obert una nova convocatòria dels Pressupostos Participatius Municipals. A través d'aquest sistema, la ciutadania pot proposar i decidir el destí de parts dels recursos municipals. 

Els Pressupostos Participatius 2020 tenen com a objectiu que la ciutadania de Sant Lluís pugui decidir la destinació de 100.000 euros de la partida d'inversions del pressupost municipal 2021, que serà l'exercici en el qual s'executaran els projectes decidits durant l'any 2020. 

Qui pot presentar propostes?
Qualsevol ciutadà o ciutadana major de 16 anys empadronat a Sant Lluís. 

|ACTUALITZAT| Propostes acceptades

Com es presenten? 
- Telemàticament, a través de la Carpeta Ciutadana (trobareu l'enllaç al final d'aquesta publicació).  
- Presencialment, al Servei d'Atenció al Ciutadà (amb cita prèvia). 

Quan s'han de presentar?
Entre el dia 20 de juliol i el 7 d'agost. 

Quins són els requisits? 
Ser noves inversions o obres de manteniment i/o reparació de les actuals.
- Ser adquisicions de material (mobiliari urbà, ordinadors, fonts...) o d’edificis o d’espais.
- Ser respectuoses amb el medi ambient i han de complir amb criteris sostenibles.
- Ser d’interès general (no respondre a interessos personals o particulars d’un col·lectiu o entitat concrets) .
- Tenir un caràcter concret, determinat i avaluable econòmicament.
- Definir la seva ubicació i àmbit territorial, i aquest serà de titularitat municipal, exceptuant-ne aquells que tot i ser de titularitat municipal siguin espais d’ús restringit.
- Estar vinculades a les competències municipals assenyalades en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i/o als serveis municipals regulats a l’art. 26 de la referida Llei de bases de règim local
- Tenir un cost no superior als 25.000€.

Com se trien les propostes? 
Una vegada recollides les propostes, es farà una votació exclusivament a través de la pàgina web municipal. Cada persona major de 16 anys i empadronada a Sant Lluís podrà triar fins a 3 propostes. 

Quan es podrà votar?
Entre els dies 14 i 18 de setembre. 

|ACTUALITZAT| Vota aquí les tres propostes que més t'agraden.