CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

CONVOCATÒRIA DEL LLOC DE CAP DE POLICIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

La Junta de Govern Local ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria pel sistema de lliure designació amb caràcter definitiu del lloc de cap de policia.

Per prendre-hi part, les persones interessades han de ser Personal funcionari/a de carrera que pertanyi a la màxima escala del Cos de Policia de l'Ajuntament de Sant Lluís.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 30 de juliol.